top of page

האל הנעדר |  ABSENT GOD  | 2014

עמנואל לוינס וההומניזם של האדם האחר

Arnavaz Productions & noprocess films

 

 

הסרט מציג לקהל הרחב את ההומניזם היהודי של עמנואל לוינס (1906-1995), מגדלי הפילוסופים במאה ה-20, ששילב בין לקחי השואה לחוכמת התלמוד ולפילוסופיה המערבית בת-זמננו. הקו המנחה של הסרט מציג את התפיסה הלוינסית של "אתיקה כאופטיקה", שמחברת בין האיסור התנ"כי על עשיית תמונה לבין הניתוח הפילוסופי של לוינס לפנים האנושיות והייצוג של מוסר ואתיקה בימינו.

 

הסרט בנוי כמסה קולנועית, שמורכבת מראיונות עומק עם הוגים מובילים מישראל ומצרפת, ומחומרי ארכיון המחדדים את הקשר בין השפה המושגית של הפילוסופיה לבין התפיסה הויזואלית שלנו והמציאות בה אנו חיים.

 

בין המרואיינים: דניאל אפשטיין, צביה גרינפלד, אפרים מאיר, חגי כנען, ז'אן לוק מריון, אלן פינקלקראוט, והבמאי לוק דרדן.

 

הסרט הוקרן לראשונה בפסטיבל הקולנוע ירושלים 2014  

 

 

במאי: יורם רון | מפיקים: נדב הראל ויורם רון | צלם: יניג ווילמן | עורך: נדב הראל | מוסיקה: דידי ארז | עורכת סאונד: רותם דרור  

 

 

 

bottom of page